Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 9. English in the world. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Tường Vi
Ngày gửi: 10h:04' 14-03-2022
Dung lượng: 13.2 MB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS !
Class: 9/2
LET’S FIND & CIRCLE ! 
AMERICA AUSTRALIA

WALES CANADA

ENGLAND
-> What are the similarities of these countries ?
ENGLISH
The difference between English & British ?
Friday, March 11th ,2022.
UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD
Period 54: Getting Started
“English club”
Let’s guess :

What are they talking about?
GRAMMAR
1.Relative clauses
ex: Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?

2. Conditional sentence type 2 (review)
ex: if there weren’t so many words, it would be easier for us to master it!
Vocabulary:
accent /ˈæksent/ (n)
master /ˈmɑːstə(r)/ (n)(v)
simplicity /sɪmˈplɪsəti/ (n)
variety /vəˈraɪəti/ (n)
dialect /ˈdaɪəlekt/ (n)
flexible /ˈfleksəbl/ (adj)
Technical term (n)
vowel /ˈvaʊəl/ (n)
operate /ˈɒpəreɪt/ (v)
Chất giọng
Chuyên gia về…
Sự đơn giản
Sự đa dạng
Tiếng địa phương
Linh động
Từ chuyên ngành
Nguyên âm
Đóng vai trò
simplicity
flexibility
1
1
darkness
stupidity
popularity
happiness
punctuality
1
1
2
5
4
3
pipi
LUCKY STAR
GO HOME
Star 1 : Which language is most spoken as a first language in the world?
B. Chinese
You are given 3 candies
GO HOME
Star 2 : One of the reasons why the vocabulary of English is open is that it has………
C. Borrowed many words
You are given 1 candies
GO HOME
Star 3 : Some English verbs are……..their nouns or adjectives.
B. The same as
You are given 10 candies
GO HOME
Star 4: English has about ……words and technical terms.
C. 800,000
You are given 4 candies
GO HOME
Star 5 : The ……of form makes English easy to learn.
A. simplicity
You are given 7 candies
COME GET CANDY ! :>
1/ How many countries around the world use English as their first language?
2/ According to the British council, how many people speak English as a second language?
3/ How many people are learning English worldwide?
4/ What factors have contributed to the growth of English?
5/ Name some varieties of English all over the world?
6/ What differences are there between varieties of English?
What do you know about the English language?
It is one of six major international languages.
English is used as the 1st language in at least 75 countries around the world.
About 375,000,000 people speak it as a second language and no one knows how many people speak it as a foreign language
It has more words than any other languages, 500,000 words and 300,000 technical terms.
the grammar is simpler than any other languages
Immigration, new technologies, popular culture and even war have contributed to the growth of English
Now there many varieties of English in the world such as British English, American English, Autralian English, Indian English.....
There are many differences in accents and dialects between varieties of English.
Homework
Learn by heart vocabulary
Prepare the next lesson
UNIT 9 :A Closer look 1
No_avatar

Bài giảng Unit 9 - English in the world - Getting Started 

 
Gửi ý kiến