Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

No_avatarf

 

Ngữ văn 7
Kiểm tra bài cũ:
Chọn đáp án đúng
Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm của văn nghị luận?

A. Nhằm tái hiện sự việc ngưuời, vật, cảnh một cách sinh động
B. Nhằm thuyết phục ngưuời đọc, ngưuời nghe về một ý kiến, một quan
điểm, một nhận xét nào đó.
C. Luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục.
D. ý kiến, quan điểm, nhận xét nêu lên trong văn nghị luận phải hưUớng
tới giải quyết những vấn đề có thực trong đời sống thì mới có ý nghĩa.

2. Văn nghị luận không đưuợc trình bày dưuới dạng nào?

A. Đề xuất một ý kiến.

B. Đưa ra một nhận xét.

C. Kể lại diễn biến sự việc.
D. Bàn bạc, thuyết phục ngưuời đọc, ngưuời nghe về một vấn đề nào đó
bằng lí lẽ và dẫn chứng.
TiẾt 79 : ĐẶc điỂm văn bẢn nghỊ luẬn
Tiết 79
Đặc điểm của bài văn nghị luận
I. Luận điểm , luận cứ và lập luận
1. Luận điểm:
Là ý kiến thể hiện tưu tuưởng , quan điểm trong bài văn nghị luận.
Chống nạn thất học
Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này , là nâng cao dân trí.
Mọi ngưuời Việt Nam phải hiểu biết ....truước hết phải biết đọc , biết viết chữ Quốc ngữ.
Luận điểm đóng vai trò gì trong bài văn nghị luận ? Luận điểm phải có những yêu cầu gì để có sức thuyết phục ?
2. Luận cứ là lí lẽ, dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm .
HỆ THỐNG LUẬN ĐIỂM, LUẬN CỨ ( LÍ LẼ VÀ DẪN CHỨNG)
Dẫn chứng
Luận điểm
Lí lẽ
I. Sự cần thiết phải nâng cao dân trí .

1. Chính sách ngu dân của Pháp khiến hầu hết người Việt Nam mù chữ ,đất nước không tiến bộ được.
2.Số người Việt Nam thất học so với số người trong nước là 95 phần trăm
II. Kêu gọi mọi ngừời cùng tham gia chống nạn thất học.
1. Người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ

1. Phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ giúp đồng bào thất học trong những năm qua

2. Người chưa biết chữ cần gắng sức mà học cho biết
Phụ nữ càng cần phải học .

2. - Vợ chưa biết - chồng bảo, em chưa biết - anh bảo, cha mẹ không biết - con bảo, người ăn người làm không biết - chủ nhà bảo, các nhà giàu có - mở lớp học dạy người không biết chữ...
1.Thực dân Pháp hạn chế mở trường học, không muốn dân ta biết chữ để dễ bề cai trị.
Luận cứ
2.Nay , nước độc lập , muốn tiến bộ được thì phaỉ cấp tốc nâng cao dân trí.
Chống nạn thất học
Tiết 79
Đặc điểm của bài văn nghị luận
I. Luận điểm , luận cứ và lập luận
1. Luận điểm:
Là ý kiến thể hiện tư tưởng , quan điểm trong bài văn nghị luận.
2. Luận cứ là lí lẽ, dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm .
3. Lập luận là cách lựa chọn , sắp xếp , trình bày luận cứ sao cho chúng làm cơ sở vững chắc cho luận điểm.
Lí do chống nạn thất học
Chống nạn thất học
Các biện pháp cụ thể chống nạn thất học
Lập luận như trên tuân theo thứ tự nào? Ưu điểm ra sao?
* Ghi nhớ : SGK/19
Tiết 79
Đặc điểm của bài văn nghị luận
I. Luận điểm , luận cứ và lập luận
1. Luận điểm
2. Luận cứ
3. Lập luận
* Ghi nhớ : SGK/19
II. Luyện tập :
Đọc văn bản Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội ( bài 18 ) và cho biết luận điểm , luận cứ , lập luận trong bài . Nhận xét về sức thuyết phục của văn bản ấy ?
Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội
Có thói quen tốt
Thói quen xấu
- Lí lẽ : Tạo được thói quen tốt là rất khó.
- D/c : Luôn dậy sớm , luôn đúng hẹn , luôn giữ lời hứa, luôn đọc sách..
Lí lẽ : vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ... Nhiễm thói xấu thì rất dễ.
D/c : Hút thuốc lá hay cáu giận ,mất trật tự...vứt rác bừa bãi ,ném ra đường cốc vỡ .....
Hãy tự xem lại mình để tạo ra nếp sống đẹp , văn minh cho xã hội.


HưUớng dẫn về nhà
1. Học thuộc phần ghi nhớ và hoàn thành
bài tập phần luyện tập vào vở bài tập.
2. Soạn bài: "Đề văn nghị luận và lập dàn
ý cho bài văn nghị luận" (tr. 21/ SGK )
Tiết Học Đến Đây Là Kết Thúc
No_avatarf

 

Ngữ văn 7
Kiểm tra bài cũ:
Chọn đáp án đúng
Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm của văn nghị luận?

A. Nhằm tái hiện sự việc ngưuời, vật, cảnh một cách sinh động
B. Nhằm thuyết phục ngưuời đọc, ngưuời nghe về một ý kiến, một quan
điểm, một nhận xét nào đó.
C. Luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục.
D. ý kiến, quan điểm, nhận xét nêu lên trong văn nghị luận phải hưUớng
tới giải quyết những vấn đề có thực trong đời sống thì mới có ý nghĩa.

2. Văn nghị luận không đưuợc trình bày dưuới dạng nào?

A. Đề xuất một ý kiến.

B. Đưa ra một nhận xét.

C. Kể lại diễn biến sự việc.
D. Bàn bạc, thuyết phục ngưuời đọc, ngưuời nghe về một vấn đề nào đó
bằng lí lẽ và dẫn chứng.
TiẾt 79 : ĐẶc điỂm văn bẢn nghỊ luẬn
Tiết 79
Đặc điểm của bài văn nghị luận
I. Luận điểm , luận cứ và lập luận
1. Luận điểm:
Là ý kiến thể hiện tưu tuưởng , quan điểm trong bài văn nghị luận.
Chống nạn thất học
Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này , là nâng cao dân trí.
Mọi ngưuời Việt Nam phải hiểu biết ....truước hết phải biết đọc , biết viết chữ Quốc ngữ.
Luận điểm đóng vai trò gì trong bài văn nghị luận ? Luận điểm phải có những yêu cầu gì để có sức thuyết phục ?
2. Luận cứ là lí lẽ, dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm .
HỆ THỐNG LUẬN ĐIỂM, LUẬN CỨ ( LÍ LẼ VÀ DẪN CHỨNG)
Dẫn chứng
Luận điểm
Lí lẽ
I. Sự cần thiết phải nâng cao dân trí .

1. Chính sách ngu dân của Pháp khiến hầu hết người Việt Nam mù chữ ,đất nước không tiến bộ được.
2.Số người Việt Nam thất học so với số người trong nước là 95 phần trăm
II. Kêu gọi mọi ngừời cùng tham gia chống nạn thất học.
1. Người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ

1. Phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ giúp đồng bào thất học trong những năm qua

2. Người chưa biết chữ cần gắng sức mà học cho biết
Phụ nữ càng cần phải học .

2. - Vợ chưa biết - chồng bảo, em chưa biết - anh bảo, cha mẹ không biết - con bảo, người ăn người làm không biết - chủ nhà bảo, các nhà giàu có - mở lớp học dạy người không biết chữ...
1.Thực dân Pháp hạn chế mở trường học, không muốn dân ta biết chữ để dễ bề cai trị.
Luận cứ
2.Nay , nước độc lập , muốn tiến bộ được thì phaỉ cấp tốc nâng cao dân trí.
Chống nạn thất học
Tiết 79
Đặc điểm của bài văn nghị luận
I. Luận điểm , luận cứ và lập luận
1. Luận điểm:
Là ý kiến thể hiện tư tưởng , quan điểm trong bài văn nghị luận.
2. Luận cứ là lí lẽ, dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm .
3. Lập luận là cách lựa chọn , sắp xếp , trình bày luận cứ sao cho chúng làm cơ sở vững chắc cho luận điểm.
Lí do chống nạn thất học
Chống nạn thất học
Các biện pháp cụ thể chống nạn thất học
Lập luận như trên tuân theo thứ tự nào? Ưu điểm ra sao?
* Ghi nhớ : SGK/19
Tiết 79
Đặc điểm của bài văn nghị luận
I. Luận điểm , luận cứ và lập luận
1. Luận điểm
2. Luận cứ
3. Lập luận
* Ghi nhớ : SGK/19
II. Luyện tập :
Đọc văn bản Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội ( bài 18 ) và cho biết luận điểm , luận cứ , lập luận trong bài . Nhận xét về sức thuyết phục của văn bản ấy ?
Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội
Có thói quen tốt
Thói quen xấu
- Lí lẽ : Tạo được thói quen tốt là rất khó.
- D/c : Luôn dậy sớm , luôn đúng hẹn , luôn giữ lời hứa, luôn đọc sách..
Lí lẽ : vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ... Nhiễm thói xấu thì rất dễ.
D/c : Hút thuốc lá hay cáu giận ,mất trật tự...vứt rác bừa bãi ,ném ra đường cốc vỡ .....
Hãy tự xem lại mình để tạo ra nếp sống đẹp , văn minh cho xã hội.


HưUớng dẫn về nhà
1. Học thuộc phần ghi nhớ và hoàn thành
bài tập phần luyện tập vào vở bài tập.
2. Soạn bài: "Đề văn nghị luận và lập dàn
ý cho bài văn nghị luận" (tr. 21/ SGK )
Tiết Học Đến Đây Là Kết Thúc
 
Gửi ý kiến